Sve boje su na namotajima od 200 m,
a boje označene zvjezdicom namotane su osim na 200 još i na 1000 m.