Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja, kontaktirajte nas telefonom, mailom ili nas posjetite u našoj trgovini ili tvornici.

Unitas d.d.
Getaldićeva 1, 10000 Zagreb
Hrvatska

OIB 78818992607
Tel: +385 1 2484 444

Uprava društva
Tel: +385 1 2484 411
Mob: +385 99 4677 777
tajnica@unitas.hr
direktor@unitas.hr

Odjel komercijale
Veleprodaja

Tel: +385 1 2484 445
Tel: +385 1 2484 446
Mob. +385 91 6046 577
prodaja1@unitas.hr
prodaja@unitas.hr

Maloprodaja
Tel. +385 1 2484 450
Mob: +385 91 6020 556
prodavaonica2@unitas.hr

Odjel računovodstva i financija
Tel: +385 1 2484 457
Tel: +385 1 2484 467
racunovodstvo1@unitas.hr
racunovodstvo2@unitas.hr

Odjel proizvodnje i kontrole
Tel. +385 1 2484 444
+385 1 2484 420
proizvodnja@unitas.hr
kemlab1@unitas.hr

Unitas d.d. tvornica konca, 10000 ZAGREB, Getaldićeva 1, HRVATSKA, Trgovački sud Zagreb, broj Tt 951849-2, Temeljni kapital 83.506 dionica (po 93,00 EUR), OIB HR78818992607, IBAN HR5023600001101215056 Zagrebačka banka, IBAN HR2425030071111000821 Hrvatska poštanska banka, Uprava: direktor Vesna Goda.